ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

สูบเป็นบริษัทที่ขายบหรี่ไฟฟ้า ครบวงจร ต้ังปต่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ เราเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีช่องทางการติดต่อมากมายอาทิเช่น Lazada เว็บไซต์ หรือท่านพบปัญหาสามารถติดต่อสอบทางทางไลน์หรือทางเว็บโดยตรง ทางเรารับประกันสินค้าทุกชนิดจากร้านว่าเป็นของแท้แน่นอน 100% หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลย

Our Founder Team

ชวิศ ตั้งตระกูลเจริญ

ชวิศ ตั้งตระกูลเจริญ

ประธานผู้ก่อตั้ง

Our Accountant Team

Our Administrator Team

ฐานทัต ปิติทัศน์

ฐานทัต ปิติทัศน์

หัวหน้าทีม Accountant

ภูมิพัฒน์ พัฒน์ธนโกศล

ภูมิพัฒน์ พัฒน์ธนโกศล

สมาชิกในทีม Accountant

ยศพล ปานประกอบ

ยศพล ปานประกอบ

สมาชิกในทีม Accountant

ปาณิตา พินิจนันท์

ปาณิตา พินิจนันท์

สมาชิกในทีม Accountant

พัชญ์ธนัน ศิริพัฒน์

พัชญ์ธนัน ศิริพัฒน์

หัวหน้าทีม Administrator

กรีฑา นันทพจน์

กรีฑา นันทพจน์

ผู้ร่วมทีม Administrator

พงษ์ศักดิ์ จันทรเกียรติ

พงษ์ศักดิ์ จันทรเกียรติ

ผู้ร่วมทีม Administrator

ณรงค์ ปานประกอบ

ณรงค์ ปานประกอบ

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

จรรยา จันทรประการ

จรรยา จันทรประการ

หัวหน้าทีม Web Developing

ธนารีย์ รัตนาอาทิตย์

ธนารีย์ รัตนาอาทิตย์

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

แพรพิไล ศิริพัฒน์

แพรพิไล ศิริพัฒน์

หัวหน้าทีม Content Creating

ชยุต รัศมีเดช

ชยุต รัศมีเดช

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ลักษิกา พรมบุตร

ลักษิกา พรมบุตร

หัวหน้าทีม Digital Marketing

พัชรียา สิงห์ขาว

พัชรียา สิงห์ขาว

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing